Skuteczne zarządzanie sobą i swoją energią w czasie

Opis szkolenia

Szkolenie dedykowane jest… każdemu, kto zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym chciałby jeszcze skuteczniej wykorzystywać posiadane przez siebie zasoby czasu i energii.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszą wiedzą w zakresie zarządzania sobą w czasie. Jest nim również przekazanie skutecznych i sprawdzonych narzędzi do codziennej optymalizacji własnych zasobów.

 

Zakres tematyczny

 1. Twoje dzisiejsze wyzwania w zakresie zarządzania sobą i swoją energią w czasie.
 2. Od wiem do sukcesu.
 3. Test – jak dziś zarządzasz sobą w czasie?
 4. Mity i fakty na temat czasu i energii.
 5. Życie, to sztuka rezygnacji.
 6. Istota czasu oraz jego postrzegania.
 7. Dlaczego planowanie zawodzi.
 8. Przyjemne vs pożyteczne.
 9. Multitasking – pomaga, czy przeszkadza?
 10. Analiza pożeraczy czasu.
 11. Szczyty i dołki energetyczne.
 12. Zasady zarządzania sobą w czasie.
 13. Zarządzanie czasem a osobowość.
 14. Czym jest opór i kiedy występuje?
 15. Zaplanuj zmianę już teraz.

Narzędzia i materiały

Testy:  jak dziś zarządzasz sobą w czasie i Profil osobowości Persolog® (wersja online), zeszyt ćwiczeń.

Forma

Szkolenie wyjazdowe lub w miejscu pracy. Trening może być zarówno grupowy jak i indywidualny.

Charakter zajęć to warsztaty. Pracujemy na realnych zasobach i wyzwaniach każdego z uczestników. Trener opiera swoją komunikację o metody aktywizujące, które nacechowane są dyskusjami, ćwiczeniami oraz omówieniem case studies pochodzących zarówno od trenera jak i uczestników. Budowana jest atmosfera wzajemnego szacunku i zaufania, która wzmacnia proces uczenia się oraz podnosi ostateczną skuteczność szkolenia.

Szkolenie występuje w wersji jedno i dwu dniowej.

Napisz lub zadzwoń, aby jeszcze skuteczniej wykorzystywać własne zasoby!