Skuteczne zarządzanie zmianą

Opis szkolenia

Szkolenie dedykowane jest… każdemu, kto zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym chciałby jeszcze skuteczniej wykorzystywać posiadane przez siebie zasoby czasu i energii na rzecz zarządzania zmianą.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszą wiedzą w zakresie zarządzania zmianą. Jest nim również przekazanie skutecznych i sprawdzonych narzędzi do optymalizacji własnej efektywności w tym obszarze.

 

Zakres tematyczny

  1. Niebawem zostanie uzupełniony.

Narzędzia i materiały

Testy: Profil osobowości Persolog® (wersja online), zeszyt ćwiczeń.

Forma

Szkolenie wyjazdowe lub w miejscu pracy. Trening może być zarówno grupowy jak i indywidualny.

Charakter zajęć to warsztaty. Pracujemy na realnych zasobach i wyzwaniach każdego z uczestników. Trener opiera swoją komunikację o metody aktywizujące, które nacechowane są dyskusjami, ćwiczeniami oraz omówieniem case studies pochodzących zarówno od trenera jak i uczestników. Budowana jest atmosfera wzajemnego szacunku i zaufania, która wzmacnia proces uczenia się oraz podnosi ostateczną skuteczność szkolenia.

Szkolenie występuje w wersji jedno i dwu dniowej.

Napisz lub zadzwoń, aby jeszcze skuteczniej wykorzystywać własne zasoby!