Skuteczna komunikacja

Opis szkolenia

Jak pokazują liczne badania, brak wnikliwej i uważnej komunikacji staje się jedną z głównych przyczyn odczuwania samotności i zagubienia. Realnym zagrożeniem jest dzisiejsza technologia, która nie tyle utrudnia słuchanie, co sprawia, że słuchanie staje się po prostu zbędne. W efekcie, interakcje międzyludzkie stale tracą na jakości. Spada również poziom i merytoryczność prowadzonych rozmów i wzajemnego zrozumienia. Naszą misją jest skuteczne zapobieganie temu szkodliwemu społecznie procesowi.

Cel szkolenia

Warsztat adresowany jest do wszystkich grup zawodowych, dla których skuteczna komunikacja z drugim człowiekiem jest kluczowym elementem pracy, w szczególności dla pracowników działu marketingu, sprzedaży, obsługi klienta, czy oświaty. W jego trakcie uczestnicy rozwiną swoje kompetencje m.in. w zakresie komunikacji niewerbalnej, uważnego słuchania, zadawania wnikliwych pytań oraz świadomego posługiwania się głosem.

Korzyści dla organizacji

Zdecydowana większość istniejących dziś firm jest na tyle skuteczna na ile skuteczna jest jej wewnętrzna oraz zewnętrzna komunikacja. W dzisiejszym świecie, w którym coraz mniej komunikujemy się werbalnie stale rośnie bariera pomiędzy nadawcą i odbiorcą przekazywanych treści. Słuchamy bardzo mało, a gdy mówimy, to chaotycznie i skrótami. To droga donikąd. Szkolenie Skuteczna komunikacja, to niezwykle starannie przygotowany warsztat, dzięki któremu każda organizacja może znacząco poprawić komunikację pomiędzy pracownikami ale także na styku firma – klient.
Lepsza komunikacja, to mniej błędów, reklamacji, wyższa produktywność i skuteczność w działaniu.

Korzyści dla uczestników

* Podniesienie jakości interakcji społecznych – umiejętność empatycznej, głębokiej
komunikacji,
* Dostrajanie się na wielu płaszczyznach do mówiącego, umiejętne stosowanie narzędzi skutecznej komunikacji, tj.: parafraza, pytania otwarte oraz pauza,
* Bardziej świadoma komunikacja niewerbalna,
* Zwiększenie poziomu wnikliwości oraz zainteresowania rozmówcą,
* Wysoka świadomość emocji własnych oraz emocji mówiącego mających znaczenie
w skutecznej komunikacji.

Zakres tematyczny

1. Wstęp
– od wiem do sukcesu
– 5 poziomów słuchania

2. Uważne słuchanie – dlaczego warto być wnikliwym?
– umiejętność tzw. wyłączania komunikacji wewnętrznej
– uruchamianie komunikacji zewnętrznej jako warunek aktywnego słuchania

3. Sztuka zadawania pytań otwartych i parafrazy
– pytania otwarte (kiedy je stosować)
– ćwiczenia z tworzenia parafraz

4. Typy osobowości a komunikacja
– jak rozumieją i komunikują się poszczególne typy osobowości

5. Komunikacja niewerbalna
– ćwiczenia z dostrajania się do drugiej osoby
– neurony lustrzane

6. Uważność i spójność w słuchaniu
– ćwiczenia z koncentracji
– uszy von Thuna, pauza

7. Jak mówić, by nas słuchano?
– upewnij się, że jesteś słyszany
– parajęzyk – dźwięków emocji
– mówienie proaktywne

8. Jak mówić z zainteresowaniem, by nie zdzierać gardła?
– impostacja i artykulacja, czyli energia w głosie
– głos to szata, która zdobi człowieka (jak wykorzystać potencjał głosu w pracy)

Narzędzia i materiały

Test asertywności w komunikowaniu, zeszyt ćwiczeń.

Forma

Szkolenie wyjazdowe lub w miejscu pracy. Trening może być zarówno grupowy jak i indywidualny.

Charakter zajęć to warsztaty. Pracujemy na realnych zasobach i wyzwaniach każdego z uczestników. Trener opiera swoją komunikację o metody aktywizujące, które nacechowane są dyskusjami, ćwiczeniami oraz omówieniem case studies pochodzących zarówno od trenera jak i uczestników. Budowana jest atmosfera wzajemnego szacunku i zaufania, która wzmacnia proces uczenia się oraz podnosi ostateczną skuteczność szkolenia.

Szkolenie występuje w wersji jedno i dwu dniowej.

Zapraszam do kontaktu!