Skuteczna sprzedaż

Opis szkolenia

Sprzedaż jest dla każdej firmy jednym z najważniejszych o ile nie najważniejszym obszarem działalności. To od niej zależy to, czy firmę będzie stać na rozwój, radzenie sobie ze zmianami lub kryzysem na rynku.
Kto działa w sprzedaży przynajmniej od dekady, ten wie, że techniki i wyuczone regułki są dziś mało skuteczne, a w pewnych środowiskach nie działają wcale. Stąd właśnie szkolenie Skuteczna sprzedaż opiera się wyłącznie na sprawnej komunikacji, gdzie podstawą jest poznanie klienta, a nie jego potrzeb. Sprzedaż oparta o umiejętność uważnego słuchania oraz zadawania właściwych pytań, to podejście, które zawsze będzie na czasie, a w związku z tym skuteczne. Szkolenie, to tak naprawdę warsztat podczas którego każdy uczestnik zweryfikuje swoje dotychczasowe umiejętności i wyzwania a następnie nauczy się nowych zachowań. Każde szkolenie dopasowane jest w swoim przekazie do danej grupy i specyfiki danej branży. Uważam bowiem, że nie ma uniwersalnych i jednocześnie skutecznych praktyk w procesie sprzedaży. To co zawsze się sprawdza, to relacja z klientem oparta o zasadę Win-Win oraz autentyczność sprzedawcy.

Szkolenie dedykowane jest zarówno doświadczonym sprzedawcom jak i tym, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z tym pięknym i jednocześnie bardzo wymagającym zawodem.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest realne wsparcie procesu sprzedaży w firmie poprzez przekazanie wiedzy oraz umiejętności oraz dobrych praktyk jej handlowcom.
Dzięki temu uczestnicy otrzymają realne narzędzie do poprawy swoich wyników w pełnym spektrum procesu sprzedażowego: od pierwszego spotkania/telefonu do momentu zamknięcia sprzedaży i utrzymania klienta w dłuższej perspektywie czasu.

Korzyści dla organizacji

W świecie stale zmieniających się okoliczności makro i mikroekonomicznych, szybko rotujących trendów, zmieniających się upodobań i oczekiwań klientów kluczowe jest by dział handlowy każdej organizacji rozwijał się. To daje szansę na to, by nie tylko nadążać za rynkiem ale przede wszystkim stale budować przewagę konkurencyjną.

Posiadanie sprawnie działającego i skutecznego zespołu handlowców pozwala przetrwać momenty krytyczne w branży. Inwestowanie w rozwój i motywację pracowników, to dziś najlepszy środek zaradczy.

Korzyści dla uczestników

Z faktu, iż szkolenie ma charakter warsztatowy, uczestnicy nie tylko spotkają się z bardzo cenną wiedzą ale jednocześnie będą mogli poprzez ćwiczenia i scenki zaprogramować w sobie nowe, oczekiwane wzorce zachowań.
Każdy uczestnik dzięki szkoleniu:
– dopracuje swoją autentyczność w komunikacji z klientem,
– nauczy się rozpoznawać typy klientów,
– pozna podstawy dopasowywania swojej komunikacji, do typów osobowości,
– zacznie zadawać właściwe pytania, które pozwolą dotrzeć do rzeczywistego problemu(potrzeby) klienta,
– zaoszczędzi czas, dzięki nowym umiejętnościom związanym z kontaktem telefonicznym,
– pozna skuteczne sposoby na dosprzedaż i utrzymanie klienta.

Zakres tematyczny

1. Wstęp
– od wiem do sukcesu
– czym tak naprawdę jest sprzedaż?
– co charakteryzuje dobrego sprzedawcę?

2. Zjawiska towarzyszące procesowi sprzedaży
– pierwsze wrażenie – jak je nie zepsuć?
– efekt zamrożenia w podejmowaniu decyzji
– konto emocjonalne klienta

3. Jak przygotować się do rozmowy sprzedażowej?
– twoje nastawienie ma znaczenie
– wiara w produkt jako kluczowy czynnik

4. Typy osobowości a komunikacja
– jak rozumieją i komunikują się poszczególne typy osobowości

5. Trening zadawania pytań w sprzedaży
– jakie nawyki związane z zadawaniem pytań już posiadasz (eliminacja złych nawyków)
– jak poprzez pytania skłaniać klienta do przemyśleń nad rozwiązaniami, które mu
proponujesz?
– trening unikania błędów w zadawaniu pytań?
– budowanie atmosfery pro sprzedażowej pytaniami
– pytania pozwalające zamykać transakcje

6. Odpowiedzialność sprzedawcy za komunikację dwukierunkową
– upewnij się, że jesteś słyszany
– parajęzyk – dźwięki emocji
– mówienie proaktywne.

7. Gra sprzedażowa – utrwalenie umiejętności nabytych w trakcie warsztatu

8. Końcowy feedback i rozdanie certyfikatów

Narzędzia i materiały

Test – Profil osobowości Persolog® (wersja online), zeszyt ćwiczeń.

Forma

Szkolenie wyjazdowe lub w miejscu pracy. Trening może być zarówno grupowy jak i indywidualny.

Charakter zajęć to warsztaty. Pracujemy na realnych zasobach i wyzwaniach każdego z uczestników. Trener opiera swoją komunikację o metody aktywizujące, które nacechowane są dyskusjami, ćwiczeniami oraz omówieniem case studies pochodzących zarówno od trenera jak i uczestników. Budowana jest atmosfera wzajemnego szacunku i zaufania, która wzmacnia proces uczenia się oraz podnosi ostateczną skuteczność szkolenia.

Szkolenie występuje w wersji jedno i dwu dniowej.

Napisz lub zadzwoń, aby realnie zwiększyć skuteczność w sprzedaży!