Przebieg procesu coachingu

Etapy pracy ze mną:

 1. Szczegółowa analiza bieżącej sytuacji

 2. Określenie celu pracy

 3. Koncentracja na wyłapaniu wszystkich Twoich „hamulców”

 4. Sprawdzamy jakie zasoby i umiejętności posiadasz

 5. Tworzymy wspólnie plan działania

 6. Wspieram Cię w tworzeniu nowych nawyków, które pozwolą osiągnąć Twój cel

JAK PRACUJĘ

Poniżej przedstawiam przykład etapów mojej pracy z Adamem. Celem było podniesienie poziomu poczucia pewności siebie.

 1. Dokonaliśmy szczegółowej analizy, której celem było określenie obecnej sytuacji w zakresie poczucia pewności siebie.
 2. Następnie określiliśmy cel pracy, czyli jaki poziom pewności siebie Adam chce osiągnąć na koniec pracy ze mną.
 3. Podczas kolejnych sesji koncentrowaliśmy się na wyłapaniu wszystkich niewłaściwych przekonań, nawyków, a także na analizie najbliższego otoczenia Adama.
 4. Sprawdziliśmy, jakie zasoby i umiejętności Adam już posiada, a jakie powinien zdobyć lub podnieść na wyższy poziom.
 5. Stworzyliśmy wspólnie plan działania. Następnie rozłożyliśmy go realistycznie w ściśle określonym czasie.
 6. W oparciu o plan Adam przepracował niewspierające go przekonania, a także wypracowywał nawyki sprzyjające budowaniu jego pewności siebie. Cały czas wspierałem Adama przy wprowadzaniu planu w życie.

Dzięki kilkumiesięcznej pracy nad sobą Adam odmienił życie swoje i swojej rodziny. Większa pewność siebie zaowocowała lepszą komunikacją z innymi osobami oraz zmianą pracy, która jest jednocześnie jego pasją.

Napisz lub zadzwoń, by zrobić pierwszy krok w kierunku życia o jakim od dawna marzysz!