Skuteczne przywództwo 

Opis szkolenia

Szkolenie dedykowane jest zarówno doświadczonym menadżerom jak i tym, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z tym pięknym i jednocześnie bardzo wymagającym zawodem.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest realne wsparcie kadry zarządzającej. Skierowane jest zarówno do doświadczonych jak i poczatkujących menadzerów.

Zakres tematyczny

Dzień I

1. Kim jest lider – cechy skutecznego lidera.
2. Etapy rozwoju pracownika.
3. Skuteczne delegowanie zadań.
4. Jak poprawnie przekazywać feedback i motywować?
5. Synchronizacja oczekiwań jako element budowania relacji.
6. Prowadzenie zebrań – zacznij zebranie zanim się zacznie.
7. Aktywne słuchanie jako kluczowa kompetencja lidera.
8. Nie dawaj wsparcia tylko je wypożyczaj.

Dzień II
1. Typy osobowości a przywództwo
– jak rozumieją i komunikują się poszczególne typy osobowości.
2. Zrozumienie kombinacji typów zachowań.
– omówienie możliwych kombinacji i wynikających z nich szans oraz
g zagrożeń.
3. Skuteczniejsza współpraca z innymi.
– ćwiczenia praktyczne.
4. Techniki przywództwa a typy osobowości.
– wspieranie, motywowanie, coaching, informacja zwrotna.
5. Aspekty behawioralne i przywództwo.
– cztery obszary kompetencji, które powinny być rozwijane,
– zależności pomiędzy aspektami behawioralnymi a typami zachowań.

Narzędzia i materiały

Test – Profil osobowości Persolog® (wersja online), zeszyt ćwiczeń.

Forma

Szkolenie wyjazdowe lub w miejscu pracy. Trening może być zarówno grupowy jak i indywidualny.

Charakter zajęć to warsztaty. Pracujemy na realnych zasobach i wyzwaniach każdego z uczestników. Trener opiera swoją komunikację o metody aktywizujące, które nacechowane są dyskusjami, ćwiczeniami oraz omówieniem case studies pochodzących zarówno od trenera jak i uczestników. Budowana jest atmosfera wzajemnego szacunku i zaufania, która wzmacnia proces uczenia się oraz podnosi ostateczną skuteczność szkolenia.

Szkolenie występuje w wersji jedno i dwu dniowej.

Napisz lub zadzwoń, aby realnie zwiększyć skuteczność w kierowaniu ludźmi!